Formål

Foreningens formål er at styrke interessen for nordisk visekunst med hovedvægten lagt på dansk visekunst. Dette kan f.eks. ske ved at afholde hulemøder, afholde viseaftener, arrangere kurser, medvirke ved arrangementer uden for foreningen samt søge samarbejde med viseforeninger i ind og udland og udgive meddelelsesbladet ”SKJÆLM”.